quinta-feira, 3 de agosto de 2023

El deserto del fareiro.

 Úa islla deserta.

E na islla,

               un faro.

E nel faro,

                un fareiro.

E nel fareiro,

                  un silencio.


Úa mirada ensoñada

afuxe con alegres tolías

derriba das ondas del mar,

que vein,

             que van.


Úa mirada ensoñada

afuxe con alegres tolías

derriba das ondas del mar,

que é

        el soñar.


Onde marchan

onde van

as alegres tolías

cabalgando

                 as ondas del mar?


 Úa islla deserta.

E na islla,

               un faro.

E nel faro,

                un fareiro.

E nel fareiro,

                  un silencio.


Marchan as tolías todas

sobre as ondas del mar.

Todas as tolías marchan

derriba da espuma branca.


Llevóulas úa dura resaca

al fondo del mar

al mourén

onde nada se ve.


Al mourén

onde non chega a lluz

nin del faro

nin del fareiro


 Úa islla deserta.

E na islla,

               un faro.

E nel faro,

                un fareiro.

E nel fareiro,

                  un silencio
Callado.


Ribadeo. A foto saqueila dun grupo de Facebook.


Nenhum comentário:

Postar um comentário