terça-feira, 21 de janeiro de 2014

Todos os abrazos que nun se deron.Todos os abrazos que nun se deron
foron as cadías que nos amarraron
a todos aquellos pequenos sufrimentos
que fixeron dos días pequenos tormentos.
Todas as palabras que nun se dixeron
y todas as que nun se pensaron
da que salían pola boca
mordendo sen dentes,
mirando, duras y necias, pra nosoutros
                                   sin lentes,
avanzando napoleónicas
hacia el que sólo podía ser úa morte
anunciada, non escuitada, de noites agónicas
de pesadellos que mordían na mente,
nun fixeron outro qu’apartarnos
                                               frustrarnos,
                                                           matarnos,
non tanto el ún pra col outro
como el ún pra col ún y el outro pra col outro.