domingo, 21 de junho de 2020

El comercio polos portos del Navia-Eo a mediaos del s. XIX
Enredando entre revistas vellas desas que andan pola casa, topei este exemplar da revista Entrambasauguas, editada pol Academia de la Llingua Asturiana. Este  número 8, del ano 1998 nel que aparece un artigo del historiador Benxamín Méndez (que fóra profesor nel IES de Navia), titulado El comercio polos portos del Navia-Eo del s. XIX

Neste artigo fálase del tránsito portuario rexistrado nos portos del Eo-Navia (un Eo-Navia un pouco estendido, de Ribadeo a Ḷḷuarca) nel Diccionario de Madoz. 

Méndez fálanos dúa comarca costeira con ben de actividade portuaria e industrial (fábricas de papel en Castripol e A Veiga, traballos manofactureiros del textil, os conocidos traballos del ferro, mesmo en lugares dos que non queda tanta constancia como Bual...). Fálanos da importación e exportación de sidra pol porto de Navia (sinal da producción e consumo) e dúa curiosa importación de viño andaluz. Fala del Diccionario de Madoz e das importaciois e importaciois de América e el estranxeiro (quero entender que América son as colonias españolas, non sei que países conforman el estranxeiro), non fala muito das esportaciois e importaciois doutros puntos de España (namais menciona esportacion de fécula de pataca de Ribadeo a Barcelona e del importación de ferro vasco prás ferrerías eonaviegas). Si sabemos que el comercio dábase fundamentalmente por mar, esto é, el comercio eonaviego salía hacia el norte (malia acabara en Barcelona ou nel País Vasco) non hacia el sur pola Meseta. E ese comercio marítimo era el que mantía úa actividade económica forte que hoi non esiste. Se ben é verdade que había certa relación colonial, xa que se había actividade fabril, el máis del que se esportaba eran materias primas e el máis del que se importaba eran productos manufacturados, máis caros. Cabe perguntárse tamén por qué esa producción manufactureira na nosa terra non se modernizou, pois parece que a máquina de vapor desprazou a manufactura textil eonaviega (por que non se introduz a máquina de vapor al noso textil?).

En definitiva, un artigo sobre el comercio nos portos entre Ribadeo e Ḷḷuarca que poden fernos pensar sobre as posibilidades desta terra nosa.

Transcribimos aquí el artigo tal como salíu publicado en Entrambasauguas nel 1998. Tódalas imaxes que acompañan al texto son las da revista orixinal.


_______________________________

El comercio polos portos del Navia-Eo a mediaos del s. XIX.
Falar de portos mercantes nel Navia-Eo