quinta-feira, 20 de outubro de 2011

Premios Príncipe ¿pra qué?Chégame un correo de qu'hoi se suspenden as clases, por motivos de seguridá, con motivo da visita de Leonard Cohen. Poño a tele y sinto dicir qu'os príncipes d'Asturias chegan mañá a Uviéu, y penso «¿pero xa son outra vez os Premios?». Efectivamente, sí. Sempre que chegan os Premios Príncipe aparece a eterna discusión, se os Premios sirven pra visualizar Asturias nel plano internacional ou namáis pra visualizar en España á Casa Real, pra vender qu'a Casa Real realmente (perdón pola rebundancia) xoga un papel na sociedá española y, en particular, na sociedá asturiana. El ano pasado discutindo con úa amiga sobre esto toméi a molestia de consultar a páxina www.prensaescrita.com, unde aparecen as edicióis dixitales dos principales rotativos del mundo. Miréi con especial interés os diarios dos países fronteirizos con España (Francia, Portugal y Marruecos) y colos países d'América Llatina, en especial aquellos que como Cuba ou Arxentina tein úa vinculación especial con Asturias, ademáis de dalgún rotativo de Senegal ou Mozambique. Este ano decidín nun tomarme esa molestia, deixo el enllaz y quen quira que se tome el trabayo de mirallos.

A conclusión á que cheguéi el ano pasado é que fora d'España, os medios de comunicación nun se fain eco dos Premios Príncipe d'Asturias, nin sequera naquellos países d'unde proceden dalgús dos premiados, tampouco esos países unde as comunidades asturianas son numerosas (repito, este ano nun me toméi ese trabayo, peró quen quira pode mirallo y comprobará qu'este ano a cousa nun cambía).

Ta ben, el reconocemento internacional é importante peró nun é el único indicador del éxito ou fracaso d'úa ceremonia como a entrega dos Premios Príncipe. Estos premios tamén tein como obxetivo esparder el conocemento, fer qu'a ciudadanía conoza y reconoza os avances nas lletras, nas cencias, na política... dos premiados. Ben, máis allá de Leonard Cohen (quiciabes ún dos máis mediáticos dos premiados este ano), Fernando Alonso ou a Selección Española (os máis mediáticos del ano pasado y del anterior), Woody Allen y algún máis ¿daquén sabería dicirme a quén premiaron nos últimos anos? ¿Realmente os Premio Príncipe dan a conocer entre a población asturiana os avances das lletras, a cultura, a cencia, a política ou a economía? A xente que vei al Auditorio vei a ver se ve el último modelo de Letizia Ortiz ou se ve a «daquén famoso». Eso sí, naide sabe quén son os premiados, peró todos saben que vein os príncipes y que cua súa visita tán «fendo muito» por Asturias. Ademáis da mao dos Premios Príncipe vén el Pueblo Ejemplar de Asturias, un galardón nel qu'os pueblos, fundamentalmente, compiten pra darse a conocer. Muitos aseguran qu'os pueblos premiados vén el sou turismo acrecentado, peró ese crecemento del turismo é puntual (hoi naide s'acorda de que Veiga, Navia, foi pueblo exemplar nel 1995, y polo tanto nun afecta nel turismo). Por outra banda, ver cómo un pueblo aspira (como Ortigueira, Cuaña) un ano tras d'outro a un premio qu'a forza de que lo recibira xa medio Asturias perde peso, y ver cómo eso articula búa parte das políticas dos Conceyos (en detrimento dos demás pueblos que nun aspiramos a este galardón), fai a ún prantiarse se el relativo beneficio d'este premio al galardonado xustifica el detrimento que por ello sufrimos os pueblos que nun aspiramos a él.

En definitiva, ¿máis allá de ver cómo Felipe de Borbón y Letizia Ortiz ganan os garbanzos, qué utilidá tén a visita dos heredeiros dos monarcas a Asturias?