terça-feira, 14 de maio de 2013

Moisés.


Conocistes nos meus versos a Moisés,
el indignado pseudo-revolucionario,
al qu’amaba al sou poblo y á súa xente,
al que choraba por úa triste Asturias ausente,
al que foi cua palabra contestatario,
al qu’erguido guardóu el lluto del ciprés.
 
Tamén al Moisés namorado
da vida, das muyeres, dos sous corpos.
El qu’escribíu sobre a suavidá da pel
y entre os tous didos quedóu enredado
naquel soño d’esqueizo, afogado nos tous oyos
que como mares bañaron as prayas del meu papel.
 
Conocistes os meus choiros, sólo dalgús,
el que me quitaba el sono condo soñaba
con úa revolución insurxente, ardente,
como os tous ardentes chuchos de cuscús,
as túas maos na mía pel y el tou pe na mía frente.
Y nas mías costas a túa marca, rubricada.
 
Todo conocistes nas mías palabras
qu’escribín sólo pra impresionar
col verso falaz a lluz dos vosos oyos,
y construir úa imaxe que se sostén con tablas,
úa imaxe pra enganar a os tollos,
pra crerme eu mesmo este tollo cantar.
 
Nada escribín das veces que pouso
sen delicadeza nin arte el cul nel váter
y apreto el estreñimento y m’acordo del santo páter.
Nada das innumerables veces que vos odio,
as veces que vos deseéi todos os males,
as veces que quixen vengar todo el oprobio,
real ou imaxinado, nunca sei cóndo é cóndo.
Nada das veces que quixen esqueicervos, emigrar a Macondo,
das veces que soñéi agredirvos, quiciabes, sólo quiciabes
matarvos
                        esfollarvos
                                               arrancarvos
os soños das cabezas, deixándovos orfos
na máis profunda das soledades,
pra qu’arranquen dos vosos ósos os orcos
toda a carne putrefacta condo ún d’estos invernos
baxedes maldecidos a os infernos.
 
Nada escribín del almorzo,
nada del erguerse pola mañá nin del afaitar,
nada del enorme esforzo
que me supón a llealtá que, con todo,
vos teño, a pesar dos pensamentos de tollo,
nada escribín de lo duro qu’é esperar
soñar
            desear
                           babar
                                      anhelar
erguerme sendo outro que nun soi
pra poder plasmar nel papel daqué máis
qu’as fantasías d’Antroido qu’escribo hoi,
despertar sabendo quén es y qué fais.
 
Quiciabes, sólo quiciabes,
ameiza batento as mías alas de paxarella,
alas feitas de feitos y non de voluntades,
quiciabes dalgún día m’allume úa estrella
y deixe oco xa pra sempre el capullo
qu’habita mía alma, que soi eu, intuyo.
 
Todo lo demáis é poesía
sólo pra impresionarvos,
pra enganarvos
                                    estafarvos
                                                           namorarvos
pra pasar el día.

terça-feira, 7 de maio de 2013

¡Veite!

“Fóra, nun te queremos,
nun queremos ver a túa cara famenta,
nun te queremos aquí, fóra probe, probe!”
Grita dende esa poltrona qu’aparenta
el que nunca enxamáis de nada se dole,
el que decide el que temos y el que perdemos.

“¡Veite d’aquí, negro, sudaca, asturiano!”,
berra sen piedá Don Mercado impasible.
Bérralo ben alto col sou verbo miserable,
“Fute, fute, a túa sola imaxe fai dano”.

Arráncanos das coradas Don Mercado,
sen dolo, con saña u todo el odio,
todo el que tíamos conquistado.
Aquí nosoutros espidos
ante Don Mercado y os sous esbirros,

solos, solos nosoutros col noso oprobio.

“¡Trabayade como fornigas
ou morrede como pioyos!”
berra, fóra de si os oyos,
enchéndonos de fame as barrigas.

¿Únde tades orguyosos proletarios?
¿Únde, marineiros y llabregos?
¿Únde os vosos fiyos que soñaban
antias de que don Mercado yes vendera medos?

¿Únde as prostitutas sen rosarios
que cantares tristes entonaban?
Únde los qu’as maos al aire volábamos
enseñando as nosas armas sen balas,
tu, que como eu t’indignabas
ante toletes picóis como tábanos?

¿Únde os del poblo, del barrio y a braña?
¿Únde os da capital y os da periferia?
¿Únde el que conoz toda a miseria
y lo que Don Mercado entraña?
¿Únde eu que disparo palabras
en llugar de disparar balas,
y queimar todas as murallas
d’escudos, pufos y enxorias?
 
Aquellos que presumían de ser dos trabayadores,
úa Cospedal versión marxista-leninista,
úa Pajín de puño internacionalista,
son os que venden al miyor postor a terra.


Por igual Javifer que Durão Barroso,
el rei de todos, el xenro, Amancio Ortega,
ente tantos coautores d’este sainete doloroso.


¿Únde foi que quedóu el matachín col corón?
Que veña rápido a matar este cocho orwelliano,
que lo core y lo abra, como se fía antano.
Dulce abeya de mel, d’acero y sangre el tou aguiyón,
¿únde quedache?
Ven, y que lo chamen escrache.