terça-feira, 7 de maio de 2013

¡Veite!

“Fóra, nun te queremos,
nun queremos ver a túa cara famenta,
nun te queremos aquí, fóra probe, probe!”
Grita dende esa poltrona qu’aparenta
el que nunca enxamáis de nada se dole,
el que decide el que temos y el que perdemos.

“¡Veite d’aquí, negro, sudaca, asturiano!”,
berra sen piedá Don Mercado impasible.
Bérralo ben alto col sou verbo miserable,
“Fute, fute, a túa sola imaxe fai dano”.

Arráncanos das coradas Don Mercado,
sen dolo, con saña u todo el odio,
todo el que tíamos conquistado.
Aquí nosoutros espidos
ante Don Mercado y os sous esbirros,

solos, solos nosoutros col noso oprobio.

“¡Trabayade como fornigas
ou morrede como pioyos!”
berra, fóra de si os oyos,
enchéndonos de fame as barrigas.

¿Únde tades orguyosos proletarios?
¿Únde, marineiros y llabregos?
¿Únde os vosos fiyos que soñaban
antias de que don Mercado yes vendera medos?

¿Únde as prostitutas sen rosarios
que cantares tristes entonaban?
Únde los qu’as maos al aire volábamos
enseñando as nosas armas sen balas,
tu, que como eu t’indignabas
ante toletes picóis como tábanos?

¿Únde os del poblo, del barrio y a braña?
¿Únde os da capital y os da periferia?
¿Únde el que conoz toda a miseria
y lo que Don Mercado entraña?
¿Únde eu que disparo palabras
en llugar de disparar balas,
y queimar todas as murallas
d’escudos, pufos y enxorias?
 
Aquellos que presumían de ser dos trabayadores,
úa Cospedal versión marxista-leninista,
úa Pajín de puño internacionalista,
son os que venden al miyor postor a terra.


Por igual Javifer que Durão Barroso,
el rei de todos, el xenro, Amancio Ortega,
ente tantos coautores d’este sainete doloroso.


¿Únde foi que quedóu el matachín col corón?
Que veña rápido a matar este cocho orwelliano,
que lo core y lo abra, como se fía antano.
Dulce abeya de mel, d’acero y sangre el tou aguiyón,
¿únde quedache?
Ven, y que lo chamen escrache.

2 comentários: