quinta-feira, 14 de maio de 2020

El chucho de Xudas, a traición de Xesús.

Despois acercouse a Xesús e díxolle: "Salve, Maestro", e chuchoulo. Pero Xesús contestoulle: "Amigo, a que veis?"
Mateo, 26, 49

Pero todo esto sucedeu pra que se cumpliran as Escrituras dos profetas.
Mateo, 26, 56.


E el Señor Deus dixo: "Hei aquí que el home féxose como un de nós en conocemento del ben e el mal; non vaia agora alargar a súa mao e tome tamén da árbore da vida, coma dél e viva pra sempre.

Xénese, 3,2

E se Xudas,
sempre maldito,
nunca escuitado,
non chuchara a Xesús?

Non habería crucifixión,
nin volvería el Mesías
dentre os mortos.

E se Xudas,
sempre maldito,
nunca escuitado,
non chuchara a Xesús?

Non habería holocausto,
nen Cordeiro de Deus
que quitara el pecado del mundo.

Quen limparía
el pecado universal,
pecado de nacer,
pecado de vivir,
se Xudas,
sempre maldito,
nunca escuitado,
non chuchara a Xesús?

Que verdades esconde
el Evanxelio de Xudas
pra que lle señan ocultas
al home
as súas palabras, 
como oculta foi
a árbore da vida?

Vede aí,
colgado dúa soga,
al home que,
cun chucho,
fexo salva
á Humanidade.  
 

Desertos.

El Señor dixo a Moisés: "Anda, sal de aquí, coel poblo que sacache de Exipto á terra que prometín a Abraham, Isaac e Xacobo con este xuramento: "Dareilla á túa descendencia". Hei enviar delantre de ti un ánxel e expulsarei a cananeos, amorreos, hititas, perizitas, heveos e xebuseos. Sube á terra que mana leite e mel.
Éxodo, 33, 1-3.

 El Señor dixo: "Mira, hei fer chover pan del célo pra vós: que el poblo pañe a ración de cada día.
Éxodo, 16, 4.

 Contas noites na escuridade
pasache sen saber onde ibas?
E,
con todo,
caminabas.
Caminabas na túa eterna
soledade.
Guiando a un poblo
que quería máis ser guiado
por un xato.

Caminabas na escuridade,
falándolle a un deus
sen respostas.
Reconócelo,
todas esas cousas,
las que falabas con aquel deus,
non foron outro que a voz
esquizofrénica
que soaba na túa cabeza.
Esperando un maná que,
como el augua,
úas veces cae
e outras non.

E é que por máis que celebremos el augua,
el maná,
sonche terras secas las de Israel.

Mesmo ese soño fato
pariche nun cráneo que,
por ser como un forno,
queimou as ideas.
Nunca foran de Israel
aquelas terras de Canaán.
Nunca fora Israel
aquel poblo de Deus.
Fora Israel
desertor de Baal.

Que ganas fatas de inventar lendas,
caralladas,
historias,
histerias,
que nunca iban ser verdade.

Mas,
a quen lle podes pidir contas?
Se nin tu mesmo
criche na mensaxe
que repetías como un papagaio.
Non es tu
un desertor de Ra?
A quen pidirlle contas
nas noites escuras e frías del deserto.

Dese deserto
que namais habita en ti.