quinta-feira, 3 de dezembro de 2015

El amargura da felicidá.

Sé feliz tu,
xa que eu non puiden.
Sé feliz tu,
anque seña lonxe de min.

Sé feliz onde non te vexa,
que non é cousa de torturarme
inútilmente.
Sé feliz onde te sepa,
que vai ser bon consolo.

Sé feliz tu,
xa que eu non puiden.
Que a lo menos
un dos dous acaricie as estrelas.

2 comentários: