quarta-feira, 30 de setembro de 2015

Condo el home máis probe del mundo quixo mercar un Universo.

«Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores»
Calle 13, Latinoamérica.


Vendería os dous riñois,
el fégado,
a vida,
para mercar,
se mercar puidera,
todas as alegrías,
os ameiceres,
as risadas,
para poer enriba da túa mesa.

Mercaría os ventos
que trouxeran alegrías,
que llevaran dolores
llonxe,
ben llonxe,
onde non poidan alcanzarte.

Mercaría todos os tous sufrimentos,
as noites sen sonos,
os días sen soños,
cada úa das túas llágrimas,
el escuridá
e os medos.

Tiraríalos todos pol sumideiro.

Se con cuartos puidera mercar
mil sonrisos da túa cara,
el meu sangre todo
pagaría polos ameiceres
que dibuxan condo queren
                                      condo poden
os tous llabios.

Pero non podo.
Non podo mercar a risa
para poer na túa mesa,
para que te alimentes de ella.
Non podo mercar el dolor
para espantallo,
alló,
llonxe,
ben llonxe,
onde non poida alcanzarte.

Non podo,
nin con todo el meu sangre,
mercar vida
                 futuros
                          alegrías
nin os chuchos dos tous llabios.

Soi tan
         tan
             tan probe
que nin coa vida
nin coa morte
podo convidarte a úa ronda
de alegrías.

E,
con todo,
hei vender a precio de saldo
el meu sangre,
as mías llágrimas.
Devecendo por un esbozo de sonriso
nos tous llabios. 

Nenhum comentário:

Postar um comentário