quarta-feira, 15 de agosto de 2012

Meiz da terra, ¿quén pisará a túa flor marella?

Báñate el sol colos sous mares,
el llabrego colos sous pesares,
os que se queren colos sous andares
de chuchos, caricias, y cricas y semen
entre as foyas dos meizales,
d'abrazos que nun temen
os escuros futuros mouros,
soñando outros mundos, outros.

Pan del poblo del que maméi,
dignidá arroubada a indias terras de ben llonxe,
dignidá arroubada a terras indias cercanas.
Meizales que medrades orguyosos con coraxe,
que vos erguedes nestas terras campesinas, proletarias.

Pan del poblo que lluita,
del poblo que nun esqueice
a opresion terrible y inxusta
del que nin terra nin pan chora,
del que nin de llingua nin de poblo se dole.

Meizales orguyosos, erguédevos en tallos,
erguédevos en foyas y panoyas,
¡erguédevos, erguédevos como tollos!
contra lleis, fusiles y pistolas,
erguédevos meizales, que nun lo fain as personas.
Erguédevos en armas, de sangrantes flores amapolas,
¡que corra el sangre, qu'el sangre corra!

¡Que morran!
¡Que morran!
os que pisan a flor marella,
os qu'arrouban a panoya,
os que fain del grao moneda.

¡Que morran!
¡Que morran!
os que secan d'augua a terra,
os que de soños a vida secan.

Erguédevos, meices, erguédevos,
erguédevos en sangrantes armas d'amapolas,
orguyosos en tallos, foyas y panoyas,
Erguédevos en armas como tollos.

Mouguías, mércoles 15-8-12

2 comentários: