segunda-feira, 11 de outubro de 2010

A sonrisa dos antistema tras el 29 S
(Primeira imaxe, Que!, segunda imaxe, EFE)

Un bon amigo y compañeiro, Iñigo, mandóume un testo qu'é úa llinia, úa especie d'isoglosa, entre a crónica y a poesía. Como quixe compartillo con vós, aquí vos deixo úa traducción desde el castellano del orixinal.


¿Quén somos? ¿Que nun queremos? ¿Cóndo xurdimos? ¿Cóndo nos iremos?

Agora lo entendemos, aquel veterano, con lentes y canas, que miróu primeiro pol rabín del oyo á fogueira y despós botóu un cartón pr'avivalla, era un antisistema.

Aquellos rapacíos qu'aparcaron as bicis y axudaron a romper as cristaleiras sel museo Diocesá (el dos embaucadores y abusadores) tamén eran antisistema.

Dos lateros pakistanís xa sospeitábamos, como naide taba por ellos, tamén aprovetaron pra fer llume.

Os que acarrexaban a pancarta del piquete das 12 horas: "Contra a dictadura del Capital, Folga Xeneral", tamén lo eran.

Los que roubaron vaqueros, tamén, os que los tiraron na fogueira, más de lo mesmo.

Los que usaron as siyas das pizzeirías pra erguer barricadas, tamén.

Todos antisistema.

A pancarta del banco ocupao "a banca esplótanos, a patronal véndenos, os políticos afógannos y CCOO y UGT mintennos" ou daqué asina, tamén lo era. Como a volantina de "A economía ta en crisis... ¡Que revente!" y las del 29 Salvaxe, todas antisistema.

Y el periodista qu'afirmóu: "nun hai nada novo, son revolucionarios que, como el topo veyo, salen á lluz tras debilitar os cimentos del poder", ¿tamén era antisistema? ¿y el xuez que permitíu qu'el ocupación del banco durara hasta el día siguinte da folga , nun sería tamén antisistema?

¿Nun serás tu el único imbécil que nun es antisistema? ¿El único qu'inda chufa del sistema capitalista?

Porque de lo que tamos falando é d'antisistema capitalista. Ese sistema qu'espulsa a us, marxina a outros, aíslla y esplota á mayoría. Ese sistema del que úa minúscula minoría de propietarios se beneficia.Un sistema de dende que xurdíu necesitóu d'úa policía pra defenderse, d'úas lleis pra perpetuarse, y d'us periodistas pra llexitimallo.

¿Por qué nunca dicen de qué sistema somos antisistema?, ¿por qué nun aclaran que é el del capital?, d'ese sistema en crisis que xa poucos s'atreven a defener. ¿Por qué nun lo dicen anque se cante: "¡anti, anti, anticapitalistas!". ¿Por qué nun s'acercan a perguntarnos que mundo queremos? Ou miyor, qué de todo esto nun queremos.

¿Por qué se quedan con puer antisistema?, ¿será como sinónimo d'antisociales? Cremos que non, porque saben que se hai daquén a quen ye gusta tar acompañao, mezcrao é a nosoutros. Sen importar edades nin preferencias amorosas.

Tamos contra el capitalismo, lluitamos pr'abolir este sistema basaonel trabayo asalariao y a desigualdá social, y se usamos a violencia é porque é un sistema que dende a súa xestación usóula pra impuerse y defenderse, usóula al privarnos dos medios de subsistencia y obligarnos a trabayar (pra os propietarios das cousas). Sabemos que se nos volvera a ocurrir convertir el Ritz nun comedor popular y os llatifundios d'Aragón en colectividades agrarias, el Estao nos respondería con armas de fougo. Por eso somos conscentes de que núa insurrección imos ter qu'usas daqué más que pedras pra defendernos.

Primeiro de nada, detestamos a violencia cotidiana del capital, la que mata nas súas guerras y fames ou la qu'administra morte nos sous llugares de trabayo y estudio.

Peró sigamos col término de moda entre os mass media: antisistema.

Despós de batalla del Cine Ocupao, 1996, cifraron a nosa media d'edá entre decioito y trenta nos, tempo despós, nas batallas anticapitalistas polas cumbres de presidentes, siguíamos nesa mocedá. Case úa década despós volven a dicir que seguimos nesa franxa d'edá. ¿Qué pensan, que pra nosoutros nun pasa el tempo? ¿Que nosoutros claudicamos como a mayoría dos sous amigos? ¿Qu'a nosa rebeldía era un asunto de mocedá? ¿Ou pensan que nosoutros somos os teóricos y os novos os que tiran pedras? Pois non, nós tamén tiramos pedras, y prendemos llume, y o novos nun paran de forxar teoría. Como aquellos encapuchaos de Madrid que subiron a un andamio pra desplegar úa pancarta cua consigna "sindicalistas traidores a folga é dos trabayadores", pura teoría, poesía, case, como aquel verso de "Quen sema miseria, coye rabia".

Peró valíu de tratar d'aclararyes as cousas a os funcionarios da Mentira y el Poder. Se femos este escrito nun é pra os periodistas, nun é pra esplicaryes por qué, el 29 Salvaxe, a nosa rabia hacia as súas poderosas mentiras espresóuse rompendo os cristales das súas unidades móviles. Nós queríamos escribirvos a todos vosoutros, tamén nosoutros, a todas as compañeiras, a todas as que rompimos a cotidianidá capitalista nel centro de Barcelona, a todos los que, tarde o temprano, nos volveremos a encontrar, outra vez decididos, outra volta organizaos, outra volta unidos, como úa auténtica comunidá en lluita.

Un forte abrazo a todos los que, tras el 29 S andamos con úa sonrisa polas cayes... ¡chsss! condo pases al llao dos mossos ponte serio, qu'andan buscándonos.

¡Compañeiros presos ás cayes, cayes prá insurrección!


Barcelona, outono calente de 2010.Sonrisas antisistema.

Nenhum comentário:

Postar um comentário