terça-feira, 29 de setembro de 2015

El día que me diche úa morte silenciosa.

Morte.
Dícheme morte.
El día que apagache,
inconscente homicida,
todas as lluces
ás mías esperanzas.

Que feliz era,
anque fose sufrindo,
condo aínda soñaba,
e nos soños albergaba
ilusas ilusiois.

Morte.

Dícheme morte,
inconscente homicida,
apagándome as lluces
á,
xa de por sí,
escura vida.

E,
con todo,
como destellas
con toda a túa lluz
eterna.

E,
con todo,
como chucharía
el dorso das túas maos
espidas.

Ou,
sequera,
el aire que acarician
as pequenas maos
que me esconden soños
                                    mundos
                                               universos.
As nosas vidas son os ríos que van a dar al mar, e hai ríos que nacen xa mortos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário