quinta-feira, 14 de maio de 2020

Desertos.

El Señor dixo a Moisés: "Anda, sal de aquí, coel poblo que sacache de Exipto á terra que prometín a Abraham, Isaac e Xacobo con este xuramento: "Dareilla á túa descendencia". Hei enviar delantre de ti un ánxel e expulsarei a cananeos, amorreos, hititas, perizitas, heveos e xebuseos. Sube á terra que mana leite e mel.
Éxodo, 33, 1-3.

 El Señor dixo: "Mira, hei fer chover pan del célo pra vós: que el poblo pañe a ración de cada día.
Éxodo, 16, 4.

 Contas noites na escuridade
pasache sen saber onde ibas?
E,
con todo,
caminabas.
Caminabas na túa eterna
soledade.
Guiando a un poblo
que quería máis ser guiado
por un xato.

Caminabas na escuridade,
falándolle a un deus
sen respostas.
Reconócelo,
todas esas cousas,
las que falabas con aquel deus,
non foron outro que a voz
esquizofrénica
que soaba na túa cabeza.
Esperando un maná que,
como el augua,
úas veces cae
e outras non.

E é que por máis que celebremos el augua,
el maná,
sonche terras secas las de Israel.

Mesmo ese soño fato
pariche nun cráneo que,
por ser como un forno,
queimou as ideas.
Nunca foran de Israel
aquelas terras de Canaán.
Nunca fora Israel
aquel poblo de Deus.
Fora Israel
desertor de Baal.

Que ganas fatas de inventar lendas,
caralladas,
historias,
histerias,
que nunca iban ser verdade.

Mas,
a quen lle podes pidir contas?
Se nin tu mesmo
criche na mensaxe
que repetías como un papagaio.
Non es tu
un desertor de Ra?
A quen pidirlle contas
nas noites escuras e frías del deserto.

Dese deserto
que namais habita en ti.

Nenhum comentário:

Postar um comentário