quinta-feira, 7 de janeiro de 2016

Capitalismo.

Capitalismo.
Selvaxe,
cruel,
destructor capitalismo.

E quen mide as veces que nos poñemos núa balanza
como cimpre mercaduría?

As veces que miramos el dentame,
el tetame,
el culame,
esos cuartos traseiros,
os cuartos da carteira,
os estudios
e demais merda?

Quen foi a reina del baile?
Quen el mellor bateador del instituto?
Contas veces me puxeche núa balanza?
Contas veces lo fixen eu
midindo el espacio entre nalga e nalga,
os días futuros,
os soños absurdos,
a pasión dos chuchos,
os proxectos persoales,
que son empresariales?

Contas veces pensache
se merecía a pena mercar a xata?
Contas veces pensei
se mercar ou non el boi?

Capitalismo.
É duro.
Levámoslo dentro.

Nenhum comentário:

Postar um comentário