quarta-feira, 19 de dezembro de 2012

Que ye vou fer, se nacín nas frías terras del norte.

Qué le voy a hacer, si yo
nací en el Mediterráneo.
                             Mediterráneo - J.M. Serrat.

Non, eu nun nacín nel Mediterráneo,
eu nacín nas frías terras del norte,
unde á terra dícenye orbayo,
barruzo, augua, torbón.

Unde á terra dícenye carbayo
y al mar chámanye xardía.
A terra unde nun queda xa trabayo
y pasan os días de tarde en tardía.

Eu nun nacín nel Mediterráneo,
tampouco teño guitarra nin sei cantar
a úa terra que tampouco nun ten ouguidos,
nin forzas, nin muyeres nin homes con agayo.

Todos foron ben llonxe, deixándose llevar.
Y mortos os días, ún tras outro
comigo van morrendo.

 
     Foto propia: Faro d'Ortigueira y Praya d'Arnelles.

Nenhum comentário:

Postar um comentário